sobota, 19 marca 2011

Złoto po 5100$ za uncję?

                                         Autorem artykułu jest klub cashflow

         Jednym ze sposobów na określenie jak daleko może sięgnąć cena złota jest przyjrzenie się jego historii. Ostatnio gdy mieliśmy do czynienia z silnym rynkiem byka na złocie cena wzrosła z 42$ do 877$ w 1980r.
        Obecne wzrosty cen złota są dopiero w początkowej fazie i gdyby historia miała się powtórzyć to unja złota powinna dojść do 5100$. A są przesłanki ku temu, że tym razem rynek byka na złocie będzie o wiele potężniejszy. Oto kilka powodów dlaczego.
        Kraje, które mają kłopoty mogą zwrócić się w  stronę złota.
Gdy kraje takie jak Argentyna, Wenezuela, Rosja dostrzegą, że amerykański dolar podaża drogą meksykańskiego peso mogą zacząć unikać walut i zwrócić się w stronę złota. Jeżeli dolar mógła stracić na wartości to to samo może stać się z Euro czy Yenem.Wcześniej wspomniane kraje mogą w końcu dojść do wniosku, że wymiana własnęj waluty na dolary w czasie kryzysu, jest tylko zamianą jednej bezwartościowej waluty na inną.
        Banki centralne zaczynają nabywać złoto.
Po kilkudziesięciu latach pozbywania się przez banki zarówno złota jak i srebra nabywają je spowrotem. Już nie długą mogą zacząć wręcz się o nie „bić", żeby uzupełnić swoje rezerwy. Można zaobserwować, że kiedykolwiek pojawia się na sprzedaż jakaś duż ilość złota to na chętnego do zakupu nie trzeba długo czekać i najczęściej jest to jakiś bank. Często także gdy jakiś bank sprzedaje to nabywa to inny bank. Gdy waluty będą tracić na wartości z powodu ciągłego ich dodrukowywania złoto będzie wtedy pełnić funkcję gwaranta, który będzie podtrzymywał wiarę ludzi w narodową walutę.
        Jeszcze mnóstwo pieniędzy zostanie dodrukowane.
Kiedy opinia publiczna dowie się o bombie demograficznej, która jest jeszcze przed nami. Oraz o tych wszystkich obietnicach przez polityków o zatroszczenia się o ludzi w potrzebie i przyszłych emerytów, które nie zostaną spełnione ponieważ po prostu nie odłożono na to pieniędzy. Bo po prostu nie ma innego sposobu, żeby te obietnice zostały spełnione jak tylko poprzez dodrukowanie pieniedzy. Złoto stanie sie wtedy bezpieczną oazą chroniącą przed inflacją.
       Historycznie "http://pomnazanie-pieniedzy.pl/sztabki-uncja.html" złoto srebro zachowywały się podobnie, a z racji tego że srebro można  nabyć o wiele taniej  może ono okazać się znacznie bardziej zyskowną inwestycją.
---
    "http://pomnazanie-pieniedzy.pl/sztabki-uncja.html"
Artykuł pochodzi z serwisu "http://artelis.pl/%22%3Ewww.Artelis.pl%3C/a

W jakie waluty warto zainwestować?

                                           Autorem artykułu jest klub cashflow

         Zapraszam do lektury artykułu, z którego dowiesz się jakie waluty będą się umacniań i w związku z tym, których powinieneś unikać biorąc kredyt waluto, a którymi powinieneś się zainteresować.
         Z czasem jak dolar  będzie się osłabiał, na wartości powinny zyskiwać waluty azjatyckie, a w szczególności chińska. W tej chwili największym odbiorcą dóbr jest USA. Kiedy jednak dolar będzie się osłabiał a zyskiwać będą waluty azjatyckie oczy producentów zwrócą się na zaspokojenie potrzeb azjatyckich, a są one inne niż amerykańskie. Powszechnie znane jest zamiłowanie Azjatów do chociażby takich surowców jak "http://www.pomnazanie-pieniedzy.pl/sztabki-uncja.html" złoto, srebro.
         Chiny, Japonia i inne kraje trzymają teraz amerykańskie dolary w postaci obligacji i nie mogą za nie nabywać dóbr powszechnego użytku, ale to się zmieni. Kiedy nie będą już chcieli mieć u Stanów więcej zobowiązań w postaci obligacji, które nie są niczym innym jak obietnicą zapłacenia przez rząd USA więcej niż dostali za obligacje, wtedy za dolary będą chcieli kupić amerykańskie produkty.
         Prędzej czy później państwa nie będą chciały już dolarów. Ograniczą sprzedaż do USA i zaczną się pozbywać dolarów nabywając produkty amerykańskie. Wszystkie te dolary zdeponowane w Chinach i Japonii trafią spowrotem do Stanów co spowoduje wzrost cen w USA. A kiedy to się stanie nawet jeżeli FED ograniczy drukowanie dolarów ceny produktów  wystrzelą  w górę z powodu tego, że mnóstwo dolarów zacznie wracać do stanów i staną sie one o wiele mniej wartosciowe. Fed jest teraz uwięziony między inflacją, a receją i jest już za późno żeby zatrzymać skutki jednego jak i drugiego.
---
    "http://pomnazanie-pieniedzy.pl/sztabki-uncja.html"
Artykuł pochodzi z serwisu "http://artelis.pl/%22%3Ewww.Artelis.pl%3C/a

Dlaczego złoto srebo dadzą dobrze zarobić?

                                            Autorem artykułu jest klub cashflow

        Prywatni inwestorzy, kupili w ciągu ostatnich pięciu lat 3 razy tyle złota ile w ciągu lat 1975-1980 kiedy to złoto sięgało wtedy swoich szczytowych historycznych na tamte czasy poziomów.
        Rynek byka na złocie, z którym mamy obecnie do czynienia jest o wiele potężniejszy niż jakikolwiek do tej pory na złocie. Jednak nadal sporo ludzi jeszcze tego nie dostrzega.
        Ceny złota są blokowane na razie przed dużymi wzrostami przez rządy, bo wzrastająca cena złota jest dla świata sygnałem, że rządy spisują się kiepsko. Rządy i banki centralne dobrze znają historię i wiedzą, że jak cena złota rośnie zbyt szybko to spada siła nabywcza walut. Stają się one coraz mniej warte. Więc w interesie rządów i banków centralnych jest utrzymywanie cen złota na tak niskim poziomie jak to tylko możliwe.
         W 1999 r. złoto zaliczyło swój historyczny dołek w stosunku do Dow Jonsa. Potrzeba było wtedy 12 uncji złota żeby "kupić ten indeks". Żeby kupić "średniej klasy" mieszkanie potrzebne było 350 uncji, w 1980 r. potrzebne było do tego zaledwie 68 uncji.
         W 2006 r. cena złota spadło do historycznie niskiego poziomu w stosunku do miedzi, w 2007 w stosunku do pszenicy.
         Wniosek z tego jest taki, że złoto jest tanie teraz w porównaniu do innych klas aktywów z wyjątkiem dolara. I prawdopodobnie ciągle będzie tanie gdy "http://pomnazanie-pieniedzy.pl/sztabki-uncja.html" uncja będzie kosztowała 2000$ a nawet i 5000$.
         Jedynym sposobem na stwierdzenie czy złoto jest tanie jest sprawdzenie ile rzeczy może ci ono kupić. Gdy będzie można za nie kupić więcej rzeczy niż średnio w historii tylko wtedy będzie ono drogie.
         Z czasem jak dolar coraz bardziej będzie się osłabiał duzi inwestorzy będą coraz bardziej zwracać się w stronę złota. Gdy opinia publiczna się zorientuje ceny złota bedą już bardzo wysokie. Wszyscy zaczną się zwracać wtedy w stronę srebra. A jak się dowiedzą, że jest ono rzadsze od złota to doleje to tylko oliwy do ognia.
        Srebro jest w tej chwili o wiele lepszym pomysłem na zainwestowanie niż złoto.Praktycznie jedynym powodem dlaczego jest ono tak tanie jest to, że ludzie przez ostatnie kilkadziesiąt lat przyzwyczaili się, że jest ono tanie. Od 2006 r. zaczyna rosnąć zainteresowanie tym kruszcem przez inwestorów indywidualnych. Nie dość, że zapasy srebra mają się wyczerpać wcześniej niż zapasy złota to jeszcze jest na nie o wiele wiekszy popyt ze strony przemysłu niż na złoto.
         Do napisania artykułu wykorzystanao książkę Michaela Maloneya "Guide to investing in gold and silver"
---
    "http://pomnazanie-pieniedzy.pl/sztabki-uncja.html"
Artykuł pochodzi z serwisu "http://artelis.pl/%22%3Ewww.Artelis.pl%3C/a

Rynek giełdowy w Polsce, historia i geneza

                                   Autorem artykułu jest Remigiusz Żurawski

        Giełda papierów wartościowych jest miejscem, w którym dokonywane są transakcje kupna i sprzedaży między innymi akcji i obligacji . Polska nazwa - giełda - pochodzi od słowa gildia - oznacza zebranie, zgromadzenie kupców . Zebrania te odbywały się podczas jarmarków.
        W trakcie tych jarmarków dokonywała się wymiana informacji ze świata, handlowano, udzielano bądź zaciągano pożyczki. Tego typu spotkania odbywały się w określonych dniach i w określonym miejscu.
        Giełda w formie instytucji prawnej pojawia się na ziemiach polskich dopiero w 1809r., jednak nie podjęła ona działalności, albo, co jest bardziej prawdopodobne, funkcjonowała w bardzo ograniczonym zakresie. Historię polskiej rozpoczyna się 12.05.1817r. w Warszawie, na której do końca XIX wieku przedmiotem były głównie weksle, obligacje oraz listy zastawne, a w ostatnich latach stulecia rozwinął się na niej handel akcjami, mający charakter spekulacyjny . Również w innych polskich miastach próbowano założyć giełdy, przykładem jest „Giełda zbożowa i towarowa" we Lwowie, która jednak nie funkcjonowała zbyt długo. W roku 1884 została ponowiona próba powstania giełdy lwowskiej jednakże i ona zakończyła się niepowodzeniem. Giełda zbożowa i handlowa we Lwowie  powstała ostatecznie w 1913 roku i funkcjonowała do 1939 roku.
        W okresie przedwojennym w Polsce, działało siedem giełd pieniężnych, których siedziby mieściły się w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Wilnie. Największe znaczenie miała giełda stołeczna, na której koncentrowało się 97% obrotów krajowych . Maklerzy giełdowi byli pośrednikami w zawieraniu transakcji na giełdzie, a mogli nimi być wyłącznie obywatele polscy, w wieku od 30 - 70 lat. Maklerzy giełdowi nie mogli dokonywać transakcji na własny rachunek, podawać fałszywych informacji  o  kursach,  pośredniczyć  w fikcyjnych transakcjach, czy też namawiać innych do zawarcia umowy, albo mieć zaległości w prowadzeniu ksiąg maklerskich, zawierać umowy z osobami nieuprawnionymi itd.  Każdy makler był zobowiązany do złożenia przysięgę na ręce komisarza giełdowego, w wyniku której nie wolno im było prowadzić przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych na obce lub własne nazwisko, i  zajmować stanowisk w zarządach przedsiębiorstw itp .
        Na warszawskiej giełdzie dokonywano obrotu wekslami, czekami, walutami, i kruszcami szlachetnymi oraz papierami wartościowymi Wyodrębnił się na niej podział na rynek oficjalny i nieoficjalny zwany też „czarną giełdą". Na rynku oficjalnym dokonywał się obrót papierami dopuszczonymi do obrotu, a transakcji dokonywali przysięgli maklerzy, natomiast na rynku nieoficjalnym handlowano wszystkimi papierami wartościowymi niezależnie od tego czy były dopuszczone do obrotu giełdowego czy też nie. Na Warszawskiej Giełdzie zawierano tylko transakcje natychmiastowe, czyli kasowe, których realizacja musiała nastąpić w ściśle określonym czasie.
        W momencie wybuch II wojny światowej zawieszona została działalności giełdy w Warszawie i nawet po jej zakończeniu giełda ta nie podjęła działalności. W 1946 roku Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów  podjął próbę wznowienia działalności giełdy towarowej (zbożowej), również inne giełdy usiłowały funkcjonować na innych niż dotychczas warunkach, jednak ich działanie nie pasowało do wprowadzonego w życie systemu kierowania gospodarką. Ostateczny upadek polskich giełd nastąpił 21.09.1950 roku, kiedy to wydano dekret o Państwowej Inspekcji Handlowej, który uchylał Rozporządzenie o organizacji giełd. Po przemianach w latch 90-tych, w lipcu 1990r. powstała pierwsza wersja projektu ustawy, która miała za zadanie regulować publiczny obrót papierami wartościowymi, natomiast sama ustawa - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych - została uchwalona przez sejm 22.03.1991 roku . W ten sposób utworzono główne instytucje rynku kapitałowego tzn.  giełdę, domy maklerskie, fundusze powiernicze, oraz Komisję Papierów Wartościowych której zadaniem jest kontrola rynku papierów wartościowych. Ustawa z  marca 1991 roku uregulowała następujące kwestie:
   - bezpieczny oraz sprawny przebieg transakcji i rozliczeń giełdowych,
   - koncentracja podaży i popytu na papiery wartościowe, mających być dopuszczonymi do obrotu  giełdowego w celu kształtowania powszechnego kursu,
   - upowszechnianie informacji, umożliwiających ocenę aktualnej wartości papierów  wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego.
         12.04.1991 roku Minister Przekształceń Własnościowych i Minister Finansów, który reprezentował Skarb Państwa podpisali akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a pierwsza sesja na Warszawskiej Giełdzie odbyła się 16.04.1991r.
         Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w grudniu 2001 roku została przyjęta w poczet członków korespondentów Międzynarodowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (FIBV), natomiast pełnym członkiem tej organizacji, która grupuje wszystkie najważniejsze  giełdy  świata, została  w  październiku  1994r.  Od  roku 1992  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest członkiem korespondentem Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE).
         W momencie wejścia Polki do Unii Europejskiej giełda warszawska znajdzie się w obszarze rynku europejskiego, na którym dokonuje się swobodny przepływ osób, usług i kapitału. Powstanie wspólnego rynku europejskiego miało na celu przyspieszenie rozwoju gospodarki europejskiej i poprawy konkurencji. Podstawowym warunkiem istnienia wspólnego rynku jest istnienie jednolitego prawa w państwach, które należą do tego rynku. W Unii Europejskiej wspólnotowe prawo jest tworzone przez dyrektywy, których postanowienia zostają włączone do prawa krajów w strefie wspólnego rynku. Dyrektywy te regulują m. in. następujące zagadnienia  z zakresu prawa papierów wartościowych :
    - sporządzania prospektów emisyjnych przy ofertach publicznych, oraz uznawanie  prospektów emisyjnych w państwach, które znajdują się w ramach wspólnego rynku,
    - określania   obowiązków   informacyjnych   jakie  posiadają   spółki ,  których   akcje  są przedmiotem obrotu na giełdzie,
    - honorowania na terenie całej wspólnoty licencji firm inwestycyjnych oraz otwartych funduszy inwestycyjnych,
    - zapewnienia uczciwego obrotu oraz zakazu wykorzystywania informacji, które są poufne i manipulacji kursami spółek notowanych na giełdach,
    - wprowadzenia systemu gwarancyjnego, z którego będzie następowało wypłacane środków w sytuacji upadłości firmy inwestycyjnej.
         Obecnie obowiązujące przepisy, które regulują polski rynek kapitałowy są oparte na rozwiązaniach przyjętych w Unii Europejskiej tzn.: planu działania w zakresie usług finansowych (Financial Service Action Plan) i planu rozwoju źródeł kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (Rik Capital Action Plan) . Prawo polskie zostało zharmonizowane z dyrektywami unijnymi już w 2000 roku, kiedy to znowelizowano ustawę - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i Ustawę o funduszach inwestycyjnych.
        Obecnie następuje integracja rynków giełdowych, która umożliwia łatwiejszy dostęp inwestorom kapitałowym do wielu nowych instrumentów finansowych. Dawniej giełdy funkcjonowały na obszarze jednego kraju, obecnie tworzą się różnego rodzaju międzynarodowe alianse giełdowe, a nawet giełdy o charakterze międzynarodowym. Ważnym czynnikiem, który powoduje wzrost atrakcyjności giełdy jest jej płynność, którą można uzyskać zwiększają obszar funkcjonowania danej giełdy. Obecnie najbardziej płynnymi rynkami europejskimi są London Stock Exchange, Euronext i Deutsch Boerse . W Polce  obecnie funkcjonują dwie instytucje, które są powiązane ze sobą kapitałowo, jest to Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Centralna Tabela Ofert. Celem tych instytucji jest  integracja  z  rynkiem europejskim, co pozwoli zajęcie przez giełdę warszawską odpowiedniej pozycji konkurencyjnej.              

         Obecnie jednym z fundamentów realizacji strategii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest przystąpienie do międzynarodowego sojuszu, jednak obecnie jeszcze nie powzięto decyzji do którego, w grę wchodzi Euronext, oraz miedzy innymi Deutsche Boerse i giełda londyńska . Do innych fundamentów, na których warszawska giełda zamierza oprzeć swoją przyszłość zalicza się prywatyzację i restrukturyzację. Prywatyzacja ma na celu ułatwić udział w sojuszu międzynarodowym, do którego w przyszłości dołączy Giełda w Warszawie, natomiast restrukturyzacja ma na celu optymalizację oferty giełdy, zatrudnienia i jej organizacji. 
         Innym ważnym elementem rynku giełdowego, który również podobnie jak giełda wymaga integracji ze strukturami unijnymi  jest  Krajowy  Depozyt  Papierów  Wartościowych, który obecnie wprowadza system rozliczeniowy spełniający wszelkie standardy międzynarodowe .Obecnie funkcjonuje Europejski Komitet Papierów Wartościowych, który jest organem doradczym Komisji Europejskiej w zakresie ustaw związanych z integracją europejskiego rynku kapitałowego. W niedalekim czasie system tworzenia prawa europejskiego, z zakresu rynku kapitałowego, ma zostać zmieniony w taki sposób, aby umożliwić.
         Integracja Polski z Unią Europejską poza pozytywnymi aspektami takimi jak: umożliwienie dostępu do wewnętrznych rynków unijnych, w tym rynku kapitałowego, umożliwienia swobodnego korzystania ze swobody świadczenia usług inwestycyjnych i przepływu kapitału, i dostępu do płynnego rynku giełdowego; spowoduje zwiększenie się konkurencji na rynku krajowym, gdyż firmy z Unii Europejskiej zyskają możliwość dostępu do polskiego rynku, dlatego ważne jest przygotowania polskiego rynku kapitałowego do wejścia w struktury Unii Europejskiej.
---
    RZeserwis"http://egrudziadz.pl/" egrudziadz.pl
Artykuł pochodzi z serwisu "http://artelis.pl/%22%3Ewww.Artelis.pl%3C/a

Prawne aspekty obrotu papierami pochodnymi na rynku giełdowym w Polsce

                                      Autorem artykułu jest Remigiusz Żurawski

        Przełomowy dla rynku finansowego był rok 1973, kiedy to stał się on aktywny przez 24 godziny na dobę, ponieważ rozpoczęto na nim obrót walutami ustalając w ten sposób ich wzajemne relacje cenowe na giełdach światowych. Innym ważnym wydarzeniem, które miało miejsce w tym roku było opublikowanie przez F. Black'a i M. Scholes'a pracy naukowej, w której  wyprowadzili oni formułę pozwalającą w sposób racjonalny dokonać wyceny opcji . Jak wczesniej już opisałem to w dziale ekonomicznym w serwisie "http://egrudziadz.pl/" Grudziądza, Zdarzenia te zapoczątkowały szybki wzrost wymiany międzynarodowej.
        Drugim  momentem w historii rynków finansowych, który wywarł bardzo duży wpływ na ich rozwój, było pojawienie się możliwości dokonywania transakcji drogą elektroniczną. W roku 1995 wolumen transakcji dokonywanych na rynkach finansowych był większy blisko 80 razy niż w roku 1973, jednak najbardziej imponujący rozwój miał miejsce na rynku instrumentów pochodnych,  na którym wartość zawartych kontraktów w 1995 roku wyniosła 35 bilionów USD, natomiast w chwili obecnej wartość zawieranych kontraktów jest tak wielka, że trudno ją sobie wyobrazić .
        Na Polskich giełdach do roku 1998 nie można było zawierać transakcji terminowych. Z tego powodu były one zawierane przez zainteresowanych poza parkietem, czyli miejscem gdzie odbywał się oficjalny obrót papierami wartościowymi dopuszczonymi na rynek regulowany jakim była giełda. Na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych rynek terminowy został uruchomiony 16 stycznia 1998 roku, kiedy to rozpoczęto notowanie kontraktów terminowych na indeks giełdowy WIG 20 . W kolejnych latach zainteresowanie rynkiem instrumentów pochodnych nie było zbyt duże. Dopiero w latach głębokiej bessy 2000-2001, kiedy to na rynku kasowym, na którym dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży polegających na przeniesieniu własności ze sprzedającego na kupującego takich instrumentów finansowych jak akcje czy obligacje, nastały ciężkie czasy, rynek terminowy zaczął gwałtownie się rozwijać. Pod koniec roku 2001 na giełdzie w Warszawie handlowano już kontraktami terminowymi na waluty USD, a niedługo później rozpoczęto notowania kontraktów terminowych na MIDWIG . W roku tym średnie sesyjne obroty kontraktami terminowymi były trzykrotnie większe niż rok wcześniej, co świadczyło o szybkim rozwoju tego segmentu rynku, natomiast pod względem wolumenu i wartości obrotu kontraktami terminowymi warszawska giełda na konie roku 2001 zajmowała siódme miejsce w Europie.
        W roku 2003 Warszawska Giełda wprowadziła kontrakty terminowe na kolejne spółki notowane na warszawskim parkiecie, a obecnie w planach jest wprowadzenie kontraktów terminowych na pozostałe spółki wchodzące w skład WIG 20 - w chwili obecnej notowane są kontrakty futures na akcje ośmiu spółek wchodzących w skład tego indeksu, oraz Elektrimu . W planach Warszawska Giełda ma również wprowadzenie, w pierwszej połowie 2003, do obrotu opcje kupna i sprzedaży na wybrane spółki giełdowe oraz na indeks WIG 20  .
        Oczywiście oprócz obrotu instrumentami pochodnymi na rynku regulowanym, obrót nimi odbywa się także na rynku poza giełdowym, gdzie występują ich nie standaryzowane formy, tzn. takie gdzie wszelkiego rodzaju warunki są bezpośrednio ustalane przez strony umowy. Ze  względu na duże ryzyko, jakie może być związane z tego typu instrumentami finansowymi, obrót nimi jest najbezpieczniejszy na giełdowym, gdzie dokonana jest standaryzacja instrumentów pochodnych i istnieją wszelkiego rodzaju zabezpieczenia mające na celu ograniczyć do minimum ryzyko nie wywiązania się przez jedną ze stron z zawartego kontraktu terminowego.
        Według Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. praw o publicznym obrocie papierami wartościowymi  instrumenty pochodne są papierami wartościowymi, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny papierów wartościowych, którymi mogą być akcje, prawa do akcji, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne oraz zbywalne prawa majątkowe wynikające z powyżej wymienionych papierów wartościowych . Papiery wartościowe, którymi według powyżej przytoczonej definicji są również instrumenty pochodne, spełniają rolę nosiciela praw majątkowych i należą do kategorii dokumentów dłużnych, czyli takich, które stwierdzają istnienie stosunku prawnego, którym najczęściej jest zobowiązanie .
        Kodeks Cywilny od nowelizacji z roku 1990,  w księdze trzeciej, tytule XXXVII, Dziale II zatytułowanym "Papiery wartościowe", również reguluje, w ogólny sposób, zagadnienia związane z papierami wartościowymi . Ponadto inne działy Kodeksu Cywilnego zawierają uregulowania dotyczące tego zagadnienia. Przykładowo art. 921[9] wchodzi w relacje z art. 509-516 definiując papiery wartościowe imienne, czyli taki, które wskazują w swojej treści osobę będącą właścicielem papieru wartościowego . Należy zwrócić uwagę na to iż przepisy Kodeksu Cywilnego definiują papiery wartościowe w węższy sposób niż Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, które definiuje je w sposób przedstawiony powyżej.
         W ostatnim czasie również ustawy podatkowe i ustawa o rachunkowości ulegały przemianom, które są związane z dynamicznie rozwijającym się rynkiem finansowym. Sposoby prezentacji i wyceny instrumentów finansowych, w tym instrumentów pochodnych uległy w ostatnim czasie, stopniowemu uregulowaniu zarówno w międzynarodowych standardach rachunkowości i w ustawie o rachunkowości. Proces przemian, wynikających z rozwoju rynku finansowego, w międzynarodowych standardach został przeprowadzony w dwóch etapach :
   - wynikiem pierwszego etapu było opublikowanie w 1995 roku Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 32 (dalej MSR) zatytułowanego: "Instrumenty finansowe, ujawnianie i prezentacja", który został następnie znowelizowany w 1998r.,
  - w drugim  etapie  w  marcu  1999  roku  opublikowano  MSR 39, który dotyczył ujawniania i wyceny sprawozdań finansowych sporządzanych od roku 2001.MSR 39 zdefiniował szczegółowo instrumenty pochodne jednak polski ustawodawca dokonał tego dopiero po nowelizacji ustawy o rachunkowości z dnia 23 sierpnia  2001 roku, w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Rozporządzenie to definiuje instrumenty pochodne jako instrumenty finansowe, których :
   -  wartość jest uzależniona od zmian wartości instrumentu bazowego, którym może być stopa procentowa, papier wartościowy, towar, waluta, indeks cen, stóp lub ocena wiarygodności kredytowej, indeks kredytowy lub inna podobna wielkość,
   -  nabycie nie powoduje poniesienia wydatków początkowych, ewentualnie wysokość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości kontraktu,
   -  rozliczenie nastąpi w przyszłości.
        W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych pochodne instrumenty finansowe zostały zdefiniowane jako, prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny towarów, walut obcych, waluty polskiej, złota dewizowego, platyny dewizowej lub papierów wartościowych, albo wysokości stóp procentowych lub indeksów, a w szczególności opcje i kontrakty terminowe .
        W literaturze instrumenty pochodne definiuje się jako "instrument finansowy, którego wartość zależy od innego instrumentu (w szczególności od papieru wartościowego), na który pochodny instrument został wystawiony" .
        Powyżej zaprezentowane definicje w rozporządzeniu Ministra Finansów i ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz definicja zaprezentowana przez K. Jajugę  są ze sobą zbliżone. Oczywiście obecnie rozwój tego typu instrumentów przebiega tak dynamicznie iż można obecnie spotkać się z bardzo urozmaiconymi ich postaciami. Przykładem mogą być opcje na kontrakty terminowe, kontrakty swap, Cap (interest rate cap),  Floor (interest rate floor),czy Collar (interest rate collar) oraz szereg innych czasem bardzo egzotycznych instrumentów pochodnych .
        Polskie ustawodawstwo w zakresie instrumentów pochodnych, a w szczególności Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, są w większości zbieżne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości nr 32 i 39 ponieważ były tworzone w oparciu o zawarte w nich rozwiązania i definicje. Definicja instrumentu finansowego w Ustawie o Rachunkowości oraz w  Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, i Międzynarodowych Standardach jest identyczna w tych  aktach prawnych podobnie jak podział instrumentów  finansowych i sposób ich wyceny .  Pojęcie instrumentu pochodnego, definicje dotyczące zabezpieczania oraz sposób prezentacji instrumentów finansowych są w wyżej wymienionych aktach prawnych zbieżne, natomiast ewidencja instrumentów finansowych w Międzynarodowych Standardach akceptuje ewidencję pozabilansową czego nie umożliwiają rozporządzenie  i ustawa .
---
         RZeserwis "http://egrudziadz.pl/" egrudziadz.pl
Artykuł pochodzi z serwisu "http://artelis.pl/%22%3Ewww.Artelis.pl%3C/a

Plus500 - Handluj akcjami, indeksami, towarami i walutami - Forex

                                           Autorem artykułu jest Marcin Szubert

        Chciałbym przedstawić platformę Plus500. Służy ona do gry na giełdzie a dodatkowo otrzymamy 50zł bonusu bez depozytu oraz 30% od wpłaconej kwoty, jeśli się zdecydujemy zasilić swoje konto.
        Najważniejsze zalety
   -Zero prowizji i brak opłat!
   -CFD na różne instrumenty
   -Dźwignia do 1:200 (inwestowanie małych kwot)
Jeśli chcesz rozpocząć przygodę z Plus500 oto link :http://www.plus500.com

         Zamiast nabywać 1000 akcji Microsoftu od maklera klient może kupić 10 kontraktów CFD Microsoftu w platformie handlowej Plus500.Wzrost o 5 USD na akcję firmy Microsoft przyniesie klientowi zysk 5000 USD, dokładnie w taki sam sposób, jakby zakupił faktyczne akcje wymieniane na giełdzie. Główna różnica to brak opłat za wymianę oraz eliminacja wielu nieskutecznych metod handlowania na giełdzie.[POMOC] Jak uzyskać DARMOWY bonus 50,00 zł
   1. Pobierz oprogramowanie handlowe Plus500
   2. Kliknij *Real Money*
   3. Zostanie otworzone okno Nowe konto. Wprowadź szczegóły nowego konta i kliknij *Submit* (Wyślij).
   4. Z menu rozwijanego u góry strony wybierz opcję i kliknij *Account* -> *Validate Phone* (Konto -> Potwierdź numer telefonu).
   5. Wprowadź swoje dane osobowe i kliknij ok.
   6. Wprowadź numer telefonu komórkowego BEZ kodu kraju i kliknij opcję *Send me a SMS*.
   7. Otrzymasz 3-cyfrowy kod w wiadomości SMS. Wprowadź go w polu *3 digit code* (3-cyfrowy kod).
   8. 50,00 zł zostanie dodany do twojego konta i będzie możliwe rozpoczęcie handlowania.
        Opłaty tylko Spread. W Plus500 nie ma opłat za kupowanie lub sprzedaż instrumentów. Spready instrumentów dostarczają depozytów na opłacenie działania Plus500.
        Wypłata poprzez czek, konto moneybookers lub przelew międzynarodowy.Zapraszam do bezpłatnych prób swoich sił na giełdzie.
---
            Marcin Szubert E-Księgarnia
Artykuł pochodzi z serwisu "http://artelis.pl/%22%3Ewww.Artelis.pl%3C/a

Najnowsze dane o bezrobociu w Polsce

                                    Autorem artykułu jest Magdalena Hojnor

        Jak podaje Główny Urząd Statystyczny grudzień 2010 roku był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano wzrost liczby bezrobotnych w Polsce. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 1954,7 tys - co stanowi 12,3 %-ową stopę bezrobocia.
        Stopa bezrobocia wzrosła zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 5,2 %), jak i do zeszłego;analogicznego miesiąca tj. grudnia 2009 roku (o 4,5%). Większa niż przed miesiącem i przed ubiegłym rokiem, była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych.  W grudniu 2010 liczba nowo zarejestrowanych wynosiła 296,7  tys.Sprawę polepsza fakt, że nieco więcej osób niż w grudniu ubiegłego roku wyrejestrowało się z urzędów pracy tj 200,2 tys. a w zeszłym roku 183,4 tys. osób.Pod koniec grudnia 2010 roku urzędy pracy dysponowały  nieco większą niż w ubiegłym okresie liczbą ofert pracy. Mimo to jest ona nadal o wiele za niska w stosunku do osób  szukających pracy. Liczba ta w grudniu 2010 wyniosła 23,5 tys ofert. Poza tym ponad połowa bezrobotnych to kobiety ( aż 1014,8 tys.), a 43,8% ogólnej liczby osób bezrobotnych mieszkało na wsi. Dane te nie są optymistyczne. Nikogo nie dziwi fakt, że "http://www.pracawanglii.com.pl/" praca za granicą staje się dla bezrobotnych kołem ratunkowym. Oprócz tego bezrobocie niesie ze sobą wiele kosztów dla państwa; społeczeństwa i samych bezrobotnych. Bezrobocie powoduje przede wszystkim negatywne skutki ekonomiczne oraz społeczne.  Tracą na nim wszyscy, ponieważ spada PKB oraz dochody do budżetu państwa. Niższe dochody uzyskiwane przez bezrobotnych warunkują niższe wydatki konsumpcyjne. Wypłacane zasiłki dla bezrobotnych, koszty wydatków na służbę zdrowia, na urzędy pracy ponosi przecież całe społeczeństwo; wszyscy podatnicy.         
        Najwyższe koszty ponosi jednak sam bezrobotny. Koszty te stanowią sumę utraconych zarobków   czyli różnicę między wysokością wynagrodzenia,jakie mogliby otrzymać gdyby pracowali a zasiłkiem dla bezrobotnych. Do tego dochodzą wszelkie niemierzalne koszty stresu, depresji oraz koszty stopniowej utraty kwalifikacji.
---
                     Magdalena Hojnor
Artykuł pochodzi z serwisu "http://artelis.pl/%22%3Ewww.Artelis.pl%3C/a