wtorek, 15 marca 2011

Praca tymczasowa – elastyczna forma zatrudnienia

                                             Autorem artykułu jest Yunek

       Bywają okresy w przedsiębiorstwach i firmach szczególnie produkcyjnych kiedy zapotrzebowanie na pracowników gwałtownie rośnie. Jednak sytuacja taka może trwać tylko pewien okres czasu. W takim przypadku warto rozważyć możliwość współpracy z agencją pracy tymczasowej.
      Współpracę z agencją pracy tymczasowej warto podjąć nie tylko w okresach większego zapotrzebowania na pracowników ale również w czasie całego roku. Pracowników zatrudnia "http://www.humanpro.pl/" agencja pracy a nie firma, w której będą pracować. W takim przypadku wszystkie rozliczenia pracowników bierze na siebie firma pośrednicząca w zatrudnieniu. Agencja pracy jest ich faktycznym pracodawcą i to ona odprowadza za nich podatki oraz składki ZUS. To agencja podpisuje z nimi umowy. Dzięki temu można odciążyć swój dział kadr. Zatrudnianie pracowników tymczasowych  zapewni racjonalizację oraz elastyczność zatrudnienia. Dzięki takiemu rozwiazaniu firma może reagować elastycznie i dynamicznie w róznych sytuacjach.
      Co może zyskać pracownik decydujący się na prace w "http://www.humanpro.pl/praca-tymczasowa" agencji pracy tymczasowej? Otóż jest to bardzo dobra okazja do zatrudnienia się  osób dopiero wchodzących na rynek pracy. Bardzo często bywa tak, że osoby początkowo zatrudnione a agencji jako pracownik tymczasowy  zostają przejęte przez firmę dla której pracują. W agencji bardzo często istnieje możliwość wykonywania pracy dniach i godzinach które zostaną wybrane przez osobę zatrudnioną. Dzięki temu pracować mogą uczniowie i studenci. Praca dala agencji jest również szansą powrotu na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych.
      Praca tymczasowa jest korzystna dla wszystkich stron tego układu. Na takiej formie zatrudnienia skorzysta agencja pracy, firma klient jak i pracownik.
---
Artykuł pochodzi z serwisu "http://artelis.pl/%22%3Ewww.Artelis.pl%3C/a

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz