sobota, 19 marca 2011

Najnowsze dane o bezrobociu w Polsce

                                    Autorem artykułu jest Magdalena Hojnor

        Jak podaje Główny Urząd Statystyczny grudzień 2010 roku był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano wzrost liczby bezrobotnych w Polsce. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 1954,7 tys - co stanowi 12,3 %-ową stopę bezrobocia.
        Stopa bezrobocia wzrosła zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 5,2 %), jak i do zeszłego;analogicznego miesiąca tj. grudnia 2009 roku (o 4,5%). Większa niż przed miesiącem i przed ubiegłym rokiem, była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych.  W grudniu 2010 liczba nowo zarejestrowanych wynosiła 296,7  tys.Sprawę polepsza fakt, że nieco więcej osób niż w grudniu ubiegłego roku wyrejestrowało się z urzędów pracy tj 200,2 tys. a w zeszłym roku 183,4 tys. osób.Pod koniec grudnia 2010 roku urzędy pracy dysponowały  nieco większą niż w ubiegłym okresie liczbą ofert pracy. Mimo to jest ona nadal o wiele za niska w stosunku do osób  szukających pracy. Liczba ta w grudniu 2010 wyniosła 23,5 tys ofert. Poza tym ponad połowa bezrobotnych to kobiety ( aż 1014,8 tys.), a 43,8% ogólnej liczby osób bezrobotnych mieszkało na wsi. Dane te nie są optymistyczne. Nikogo nie dziwi fakt, że "http://www.pracawanglii.com.pl/" praca za granicą staje się dla bezrobotnych kołem ratunkowym. Oprócz tego bezrobocie niesie ze sobą wiele kosztów dla państwa; społeczeństwa i samych bezrobotnych. Bezrobocie powoduje przede wszystkim negatywne skutki ekonomiczne oraz społeczne.  Tracą na nim wszyscy, ponieważ spada PKB oraz dochody do budżetu państwa. Niższe dochody uzyskiwane przez bezrobotnych warunkują niższe wydatki konsumpcyjne. Wypłacane zasiłki dla bezrobotnych, koszty wydatków na służbę zdrowia, na urzędy pracy ponosi przecież całe społeczeństwo; wszyscy podatnicy.         
        Najwyższe koszty ponosi jednak sam bezrobotny. Koszty te stanowią sumę utraconych zarobków   czyli różnicę między wysokością wynagrodzenia,jakie mogliby otrzymać gdyby pracowali a zasiłkiem dla bezrobotnych. Do tego dochodzą wszelkie niemierzalne koszty stresu, depresji oraz koszty stopniowej utraty kwalifikacji.
---
                     Magdalena Hojnor
Artykuł pochodzi z serwisu "http://artelis.pl/%22%3Ewww.Artelis.pl%3C/a

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz