czwartek, 10 marca 2011

Jak rozliczać się z Urzędem Skarbowym (formy opodatkowania)

Autorem artykułu jest Tomasz Galicki

Jedno z polskich powiedzeń mówi o tym, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy, mianowicie śmierć oraz podatki. Dzisiaj jednak nie będziemy rozmawiać o śmierci, ale o drugiej pewnej i nieuchronnej rzeczy czyli o podatkach.
Ponieważ temat ten jest niezwykle szeroki, w tym artykule pragnę zawęzić go do grupy społecznej do której należą przedsiębiorcy. Jeżeli więc prowadzisz własną działalność lub zamierzasz ją prowadzić, temat ten jest właśnie dla Ciebie.
Jedną z pierwszych decyzji jaką musimy podjąć zakładając własną działalność jest sposób opodatkowania. Prowadzenie firmy wiąże się nieodzownie z podatkiem dochodowym od osób fizycznych PIT. Kiedy zadecydujemy jaką działalność chcemy prowadzić powinniśmy zastanowić się nad konkretną formą opodatkowania. Wybór ten jest jednym z najważniejszych, ponieważ ma on bezpośredni wpływ nie tylko na wysokość płaconego podatku, ale również na rodzaj prowadzonych ksiąg podatkowych.
Główne formy opodatkowania to:
zasady ogólne – opodatkowanie  według skali podatkowej 18% i 32%,
podatek liniowy – czyli  opodatkowanie według stawki 19%,
ryczałt ewidencjonowany,
karta podatkowa,
Opodatkowanie według skali podatkowej 18% i 32% lub podatku liniowego wiąże się z tym, że podatek płacimy od faktycznie uzyskanego dochodu, czyli różnicy pomiędzy przychodem firmy a kosztami jego uzyskania. W koszty uzyskania przychody, możemy wrzucić wszelkie opłaty związane z prowadzoną działalnością. Mogą to być zarówno opłaty za księgowość, "http://www.biuroprogress.pl/" , czynsz za biuro itp, ale także wydatki poniesione na inwestycje. Podatek liniowy jest to forma opodatkowania bardzo podobna do opisanej powyżej. Różnica polega jednak na tym, że płacimy stały podatek dochodowy w wysokości 19 procent.
Jeżeli zdecydujemy się na opodatkowanie ryczałtem ,nasze koszty uzyskania przychodu nie będą miały znaczenia, jeżeli chodzi o kwotę podatku. Ryczałt opłacalny jest dla tych przedsiębiorców, którzy wkładają w swój towar, produkt lub usługę dużą część własnej pracy, pomysłu, wiedzy itp., czyli tzw. wkład niematerialny. Ryczałt ma także swoją zaletę, jeśli chodzi o procedurę rozliczania - jest ona stosunkowo prosta i w związku z tym nie wymaga zatrudnienia księgowej. Jest to także, niewątpliwy plus tej formy- w szczególności dla początkujących przedsiębiorców.
Rozliczanie z fiskusem w formie karty podatkowej, jest dużym udogodnieniem dla przedsiębiorców. Nie wymaga ona prowadzenia skomplikowanych ksiąg, składania deklaracji podatkowych, wpłacania zaliczek. Karta podatkowa zwalnia nas z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Korzystający z tego sposobu rozliczania podatek dochodowy opłacają w postaci stałego miesięcznego ryczałtu. Wystarczy zatem, że będą jedynie przechowywać wystawiane i otrzymywane rachunki.
---
   
Artykuł pochodzi z serwisu "http://artelis.pl/%22%3Ewww.Artelis.pl%3C/a

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz