niedziela, 13 marca 2011

Forma Darowizny

                                                Autorem artykułu jest LM

         Wprawdzie istnieje wymóg formy aktu notarialnego dla oświadczenia   darczyńcy (a nie całej umowy), to jednak jeśli przyrzeczone świadczenie   zostało przez darczyńcę spełnione, umowa taka staje się ważna.
         Wynika to  z art. 889 § 1 Kodeksu cywilnego. Dlatego też np. do skutecznego  wręczenia prezentu w postaci zegarka nie jest potrzebne, by darczyńca  udawał się w tym celu do notariusza.
         Często samo zawarcie "http://zmianywpodatkach.pl/spadki-i-darowizny/umowa-darowizny.html" umowy darowizny pociąga za sobą skutek rozporządzający  równoznaczny ze spełnieniem świadczenia. Dla przykładu, zgodnie  z przepisem art. 155 § 1 K.c. "http://zmianywpodatkach.pl/spadki-i-darowizny/umowa-darowizny.html" umowa darowizny zobowiązująca do  przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości (np.  używanego samochodu) przenosi własność na nabywcę, chyba że strony  postanowiły inaczej. Jeśli więc strony "http://zmianywpodatkach.pl/" umowy darowizny, której  przedmiotem jest rzecz oznaczona co do tożsamości, nie wyłączą skutku  rozporządzającego, tj. nie zastrzegą, że spełnienie świadczenia nastąpi  w późniejszym terminie lub z chwilą wydania rzeczy, wówczas świadczenie  to zostanie spełnione wraz z zawarciem umowy. W tym więc momencie  własność rzeczy przejdzie na obdarowanego. Dotyczy to także darowizn  prezentów.
         Szczególna forma "http://darowizna.blox.pl/html" umowy darowizny musi być jednak zachowana, gdy  określony przepis zastrzega ją w odniesieniu do pewnego przedmiotu  czynności prawnej. W szczególności chodzi tutaj o nieruchomości,  spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, przedsiębiorstwa.  W związku z tym np. "http://zmianywpodatkach.pl/spadki-i-darowizny.html" umowa darowizny działki budowlanej będzie ważna  tylko wtedy, gdy została zawarta w formie aktu notarialnego i to  niezależnie od tego, czy działka ta została już wydana drugiej stronie.Nierzadko przedmiotem darowizny jest samochód. W tym przypadku nie  tyle względy prawno-formalne, ile praktyczne (związane z rejestracją  pojazdu) decydują, że umowy takie sporządzane są na piśmie.
---
    "http://czarnogora.blogspot.com/" "http://idea-lean.blogspot.com/"
Artykuł pochodzi z serwisu "http://artelis.pl/%22%3Ewww.Artelis.pl%3C/a

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz