czwartek, 17 marca 2011

Korzyści dla inwestora budującego myjnię bezdotykową

                                       Autorem artykułu jest Wojciech  Delmaczyński

         Myjnie bezdotykowe to biznes, w który warto inwestować. Dla każdego - zarówno inwestora jak i konsumenta jest szereg korzyści płynących z ich użytkowania.
         System mycia bezdotykowego to technologia ukierunkowana na  zabezpieczenie lakieru samochodowego przed uszkodzeniami wynikającymi z  niewłaściwego mycia. Jest jednak szereg innych korzyści zarówno dla  potencjalnego właściciela, jak również docelowego klienta myjni  bezdotykowej
                                  KOŻYŚCI DLA INWESTORA ODNOŚNIE BUDOWY "http://www.f1carwash.pl/" MYJNI BEZDOTYKOWEJ
        - WYSOKA      MARŻA
        - NISKIE      KOSZTY OBSŁUG
        - MOŻLIWOŚĆ      ZARABIANIA 24h
        - MOŻLIWOŚĆ      BEZOBSŁUGOWEGO DZIAŁANIA
        - MOŻLIWOŚĆ      PEŁNEJ KONTROLI KOSZTÓW
        - DYWERSYFIKACJA      KLIENTÓW
        - WZROST      LICZBY POJAZDÓW – PRZYSZŁYCH KLIENTÓW
        Możliwość pełnej kontroli ponoszonych wydatków dzięki komputerowej analizie z urządzeń pomiarowych zainstalowanych w myjni bardzo znacząco wpływa na sprawne zarządzanie własnym biznesem.
        System monitoringu, centralny skarbiec oraz urządzenie zasysające monety minimalizują znacznie ryzyko kradzieży lub manipulacji przez pracownika, a stale rosnąca liczba pojazdów zapewni dopływ nowych zmotoryzowanych klientów do myjni.
        W Polsce jeździ blisko 21 milionów pojazdów. Ich liczba, jak pokazują statystyki  nadal rośnie. Dodając do tego wzrastającą świadomość ekologiczną użytkowników pojazdów i regulacje prawne, uzyskujemy szereg przesłanek do decyzji zaangażowania się w taką właśnie formę inwestycji kapitału.
                        KOŻYŚCI DLA KLIENTA DOCELOWEGO ODNOŚNIE BUDOWY "http://www.f1carwash.pl%22myjni/ BEZDOTYKOWYCH
        - OCHRONA POWŁOKI LAKIERNICZEJ PRZED USZKODZENIEM
        - MOŻLIWOŚĆ DECYDOWANIA O KOSZTACH MYCIA
        - MOŻLIWOŚĆ DOBORU ODPOWIEDNIEGO PROGRAMU MYCIA
        - DOSTĘPNOŚĆ 24h
        - MOŻLIWOŚĆ MYCIA POJAZDU O NIEREGULARNYM  KSZTAŁCIE (Np. Z BAGAŻNIKIEM DACHOWYM LUB SPECJALISTYCZNE).
        Inwestycje kierowane w sektor myjni bezdotykowych z powodu rosnącego zainteresowania klienta docelowego cieszą się bardzo wysoką stopą zwrotu kapitału początkowego. Ten typ biznesu zapewnia dywersyfikację klientów oraz stabilne przychody.
        PONIŻSZA KALKULACJA PRZEDSTAWIA ŚREDNI PLANOWY, MIESIĘCZNY ZYSK Z "http://www.f1carwash.pl/" MYJNI CZTEROSTANOWISKOWEJ.
*ZAŁOŻONO JEDYNIE 15% OBŁOŻENIE MYJNI NA DOBĘ ! ! !
        Przykładowa kalkulacja przy piętnastoprocentowym   obłożeniu myjni w dużym mieście*
Czas   dobowy (liczba minut) - 1 440   minut
Czas   wykorzystany w 15% (w minutach) - 216 minut</p>
Ilość   stanowisk mycia - 4.
Całkowity   wykorzystany czas (216 minut x 4 stanowiska) - 864 minut
Cena 1   minuty mycia w dobrej lokalizacji (1 zł = 45 sekund) - 1,33 zł
Przychód   na dobę (864 minuty x 1,33 zł) w zł - 1 149,12   zł
Ilość dni   w miesiącu - 30 dni
Przychód w   miesiącu (1 149,12 zł x 30 dni) - 34 473,60   zł
Koszty   myjni (chemia, media, dzierżawa itp.) – około 38% - 13 099,97   zł
DOCHÓD PRZED   OPODATKOWANIEM w zł - 21 373,63   zł
          Przedstawione zestawienie jest jedynie przykładowe - Sugeruję wykonanie własnego biznesplanu dla konkretnych warunków biznesowych.
---
   "http://www.f1carwash.pl/" http://www.f1carwash.pl/
info@f1carwash.pl
Artykuł pochodzi z serwisu "http://artelis.pl/%22%3Ewww.Artelis.pl%3C/a

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz